• Sản phẩm phải được xác thực là sản phẩm của chúng tôi (kèm phiếu bảo hành).
  • Sản phẩm được đem đến đủ hộp, phiếu bảo hành, và sản phẩm phải được vệ sinh lại.
  • Sản phẩm được bảo hành chính hãng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Sản phẩm được chúng tôi hỗ trợ bảo hành 3 tháng.

 -Lưu ý:

  • Thời gian xử lý vấn đề bảo hành sau 15H30 mỗi ngày tại tất cả cửa hàng.
  • Nếu quý khách tự ý thay đổi, sửa chữa sản phẩm hoặc không tuân theo phương pháp bảo quản dẫn đến sản phẩm bị hư hại. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc bảo hành lỗi sản phẩm trên.
  • Nhằm mục đích mang đến sự hài lòng cho khách hàng , toàn bộ các sản phẩm bán ra đều hỗ trợ bảo hành sau khi hết bảo hành nếu hệ thống xử lý được.